Chinese genome

From Pathogenome.org

 Nature. 2008 Nov 6;456(7218):60-5.

 


The diploid genome sequence of an Asian individual

 


Jun Wang,1,2,3,4* Wei Wang,1,3* Ruiqiang Li,1,3,4* Yingrui Li,1,5,6* Geng Tian,1,7 Laurie Goodman,1 Wei Fan,1 Junqing Zhang,1 Jun Li,1 Juanbin Zhang,1 Yiran Guo,1,7 Binxiao Feng,1 Heng Li,1,8 Yao Lu,1 Xiaodong Fang,1 Huiqing Liang,1 Zhenglin Du,1 Dong Li,1 Yiqing Zhao,1,7 Yujie Hu,1,7 Zhenzhen Yang,1 Hancheng Zheng,1 Ines Hellmann,9 Michael Inouye,8 John Pool,9 Xin Yi,1,7 Jing Zhao,1 Jinjie Duan,1 Yan Zhou,1 Junjie Qin,1,7 Lijia Ma,1,7 Guoqing Li,1 Zhentao Yang,1 Guojie Zhang,1,7 Bin Yang,1 Chang Yu,1 Fang Liang,1,7 Wenjie Li,1 Shaochuan Li,1 Dawei Li,1 Peixiang Ni,1 Jue Ruan,1,7 Qibin Li,1,7 Hongmei Zhu,1 Dongyuan Liu,1 Zhike Lu,1 Ning Li,1,7 Guangwu Guo,1,7 Jianguo Zhang,1 Jia Ye,1 Lin Fang,1 Qin Hao,1,7 Quan Chen,1,5 Yu Liang,1,7 Yeyang Su,1,7 A. san,1,7 Cuo Ping,1,7 Shuang Yang,1 Fang Chen,1,7 Li Li,1 Ke Zhou,1 Hongkun Zheng,1,4 Yuanyuan Ren,1 Ling Yang,1 Yang Gao,1,6 Guohua Yang,1,2 Zhuo Li,1 Xiaoli Feng,1 Karsten Kristiansen,4 Gane Ka-Shu Wong,1,10 Rasmus Nielsen,9 Richard Durbin,8 Lars Bolund,1,11 Xiuqing Zhang,1,6 Songgang Li,1,2,5 Huanming Yang,1,2,3 and Jian Wang1,2,3
1Beijing Genomics Institute at Shenzhen, Shenzhen 518000, China.
2Genome Research Institute, Shenzhen University Medical School, Shenzhen 518000, China.
3National Engineering Center for Genomics and Bioinformatics, Beijing 101300, China.
4Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark, Odense M DK-5230, Denmark.
5College of Life Sciences, Peking University, Beijing 100871, China.
6Beijing Genomics Institute, Beijing Institute of Genomics of Chinese Academy of Sciences, Beijing 101300, China.
7The Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100062, China.
8The Wellcome Trust Sanger Institute, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge CB10 1SA, UK.
9Departments of Integrative Biology and Statistics, University of California, Berkeley, California 94720, USA.
10Department of Biological Sciences and Department of Medicine, University of Alberta, Edmonton AB, T6G 2E9, Canada.
11Insitute of Human Genetics, University of Aarhus, Aarhus DK-8000, Denmark.
Correspondence and requests for materials should be addressed to Ju.W. (Email: wangj@genomics.org.cn ) or Ji.W. (Email: wangjian@genomics.org.cn ).

  • These authors contributed equally to this work.

Author Contributions Ju.W., W.W., R.L. and Yi.L. contributed equally to this work. Ju.W., H.Y. and Ji.W. managed the project. W.W., G.T., Jun.Z., Jua.Z., Ya.L., Hu.L., Yi.Z., Zhenz.Y., X.Y., B.Y., W.L., Da.L., Q.H., Yu.L., S.Y., F.C., L.L., K.Z., Y.R., L.Y., Y.G., G.Y., Zhu.L., Xiaol.F., K.K., L.B. and X.Z. performed sequencing. Ju.W., R.L. and Yi.L. designed the analyses. R.L., Yi.L., W.F., J.L., Y.G., B.F., He.L., Xiaod.F., Z.D., Dong Li, Y.H., H.Z., I.H., M.I., J.P., Jin.Z., J.D., Ya.Z., J.Q., L.M., G.L., Zhent.Y., G.Z., C.Y., F.L, S.L, P.N., J.R., Q.L., Hongm.Z., Dongy.L, Zhi.L., N.L., G.G., Jia.Z., J.Y., L.F., Q.C., Y.S., A S., C.P., Hongk.Z., G.W., R.N., R.D. and S.L. performed the data analyses. Ju.W., R.L., Yi.L. and L.G. wrote the paper.
Author Information The data have been deposited in the EBI/NCBI short read archive (accession number ERA000005). These data, together with all the associated analyses, are freely availably at http://yh.genomics.org.cn. SNPs and indels have been submitted to NCBI dbSNP and will be available in dbSNP version 130. Reprints and permissions information is available at www.nature.com/reprints. This paper is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike licence, and is freely available to all readers at www.nature.com/nature.